Stjecanje Hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo stječe se:

  • podrijetlom;
  • rođenjem na području Hrvatske;
  • prirođenjem;
  • po međunarodnim ugovorima.

Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske, u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ukoliko zahtjev podnosite putem Veleposlanstva RH u Oslu, konzularne pristojbe iznose:

  • za primitak u državljanstvo – 1 905 NOK
  • za utvrđivanje državljanstva – 476 NOK

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.


Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova .

Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva:  https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-325/325