Ovjere

OVJERE

Hrvatski državljanin s privremenim boravkom u Norveškoj može u Veleposlanstvu RH u Oslu, uz predočenje važeće hrvatske identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica), ovjeriti punomoć ili izjavu bilo kojeg sadržaja. Ovjerava se potpis osobe, a sadržaj se ne ispravlja, ne sugerira niti kontrolira.

Veleposlanstvo također vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Pristojba za ovjeru potpisa iznosi 95 NOK po jednom potpisu.

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.