Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Oslu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini Norveškoj. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica ili joj je prestalo važenje, a nužno mora ostati u Norveškoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno.

Prilikom podnošenja zahtjeva za putovnicu potrebno je priložiti:

-          staru putovnicu (ukoliko putovnica nije važeća potrebno je predočit važeću ispravu o identitetu – hrvatsku ili norvešku),

-          1 fotografiju veličine 35 x 45 mm prikladne za izradu biometrijske putovnice (uputa na linku: http://www.mup.hr/101.aspx)

-          dokaz o boravku u Norveškoj Bostedsattest ili Registreringsbevis

Zahtjev za Bostedsattest može se podnijeti na:  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Bostedsattest/

-          potvrdu o uplaćenoj pristojbi (pristojba za putovnicu za osobe do 21 godine iznosi 520 NOK, a pristojba za osobe starije od 21 godine iznosi 687 NOK

-          domovnicu (ako putovnica više nije važeća).

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.

Izrada putovnice za maloljetne osobe

Oba roditelja ili zakonski zastupnik predaje zahtjev za putovnicu za dijete.

Djeca starija od 12 godina života dužna su biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ukoliko je samo jedan roditelj skrbnik djeteta, potrebno je o tome priložiti pismeni dokaz.

otac i majka prilažu:

-          važeću hrvatsku ili stranu putovnicu,

-          dokaz o registriranom boravku u Norveškoj (Regisreringsbevis) ili Bostedsattest,

za dijete:

-          putovnicu (ako je ima),

-          domovnicu,

-          rodni list,

-          fotografiju u boji 35x45 (uputa na linku: http://www.mup.hr/101.aspx)

-          Bostedsattest ili Registreringsbevis

-          potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosu od 520 NOK.

 

Ukoliko su roditelji prijavljeni na različitim adresama, roditelji moraju dati izjavu/suglasnost za prijavu prebivališta djeteta: http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/suglasnost-roditelja-za-prebivaliste.pdf

 

PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje.

Nestala ili krađu osobnih dokumenata u inozemstvu građanin odmah treba prijaviti nadležnoj policijskoj postaji u inozemstvu gdje je isprava nestala odnosno ukradena ili gdje je primijećen njezin nestanak Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj ispravi, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku.

Odmah nakon što je gubitak isprava prijavljen policiji u inozemstvu potrebno je također najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu prijaviti gubitak

Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati pisanu izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (uz odgovarajuću potvrdu, zapisnik norveške policije - Melding om tap).

Za prijavu gubitka osobnih dokumenata naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 84 NOK

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.

Za  žuran povratak u Republiku Hrvatsku Veleposlanstvo može izdati putni list.