Prestanak državljanstva

Hrvatsko državljanstvo prestaje:

  • otpustom;
  • odricanjem;
  • po međunarodnim ugovorima.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Poslove u svezi s prestankom hrvatskog državljanstva obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Na web stranici MUP-a ( http://www.mup.hr/5340.aspx ) možete naći informacije o prestanku državljanstva.
 
Kod podnošenja zahtjeva za otpust iz državljanstva putem Veleposlanstva potrebno je priložiti:
 
1. popunjen obrazac zahtjeva za prestanak državljanstva (može se preuzeti sa sljedeće internet adrese: http://www.mvep.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/120702_prestanak_drzavlj_punoljetne_osobe_djeca.pdf
2. životopis,
3.dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu, važeću putnu ispravu ili osobnu iskaznicu),
4. izvadak iz matice rođenih,
5. izvadak iz matice vjenčanih – ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku),
6. dokaz o stranom državljanstvu, odnosno norvešku putovnicu
(u slučaju da stranka nema norvešku putovnicu i prilaže zajamčenje o primitku u norveško državljanstvo, a isto treba biti ovjereno Apostille pečatom i prevedeno - prijevod također mora biti ovjeren Apostille pečatom),
7. potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosu od 4.138,00 NOK
 
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.
 
Zahtjev se predaje osobno u Veleposlanstvu i tom prilikom se predaju kompletno popunjeni obrasci, traženi dokumenti i potvrda o uplati.
 
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se:
- izvadak iz matice rođenih djeteta,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
- dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja (ovjerena preslika putovnice),
- izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta,
- garanciju (zajamčenje) o primitku u strano državljanstvo, ili dokaz o stranom državljanstvu djeteta,
- suglasnost djeteta starijeg od 14 godina.
 
Napomene:
Djetetu do navršene 18. godine života prestaje otpustom hrvatsko državljanstvo:
1. na zahtjev oba roditelja kojima je hrvatsko državljanstvo prestalo otpustom; ili
2. ako je hrvatsko državljanstvo prestalo na taj način jednom od roditelja, a drugi roditelj je strani državljanin.
Dijete do navršene 18. godine života, usvojeno od stranih državljane sa srodničkim učinkom, otpustit će se iz hrvatskog državljanstva na zahtjev usvojitelja.