PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje.

Nestala ili krađu osobnih dokumenata u inozemstvu građanin odmah treba prijaviti nadležnoj policijskoj postaji u inozemstvu gdje je isprava nestala odnosno ukradena ili gdje je primijećen njezin nestanak Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj ispravi, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku.

Odmah nakon što je gubitak isprava prijavljen policiji u inozemstvu potrebno je također najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu prijaviti gubitak

Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati pisanu izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (uz odgovarajuću potvrdu, zapisnik norveške policije - Melding om tap).

Za prijavu gubitka osobnih dokumenata naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 95 NOK.

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.

Za  žuran povratak u Republiku Hrvatsku Veleposlanstvo može izdati putni list.