Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

* Apostille pečat izdaju norveške vlasti a više informacija možete pronaći na:    http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

Pristojba za prijavu rođenja djeteta u se ne naplaćuje, već se samo naplaćuje dostava u RH, a pristojba za dostavu iznosi 71 NOK. Ako želite da se putem Veleposlanstva povratno dostavi rodni list i domovnica, tada za svaki od navedenih dokumenata treba uplatiti po 188 NOK, dakle ukupni iznos pristojbe tada je 447 NOK (71 za dostavu + 188 za domovnicu + 188 za rodni list).

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.

Napomena:

Dijete se upisuje u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a ako roditelji imaju različito prebivalište daju izjavu/suglasnost o mjestu gdje će dijete biti upisano.

Za one koji nemaju prebivalište u RH nadležan je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Odsjek za poslove središnjih evidencija hrvatskih državljana.

Podaci o matičnim uredima u RH mogu se naći na sljedećoj web stranici: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=10990