Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)
 
Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- original norveškog izvoda iz matice rođenihFødselsattest, koji je ovjeren Apostille pečatom*;
- prijevod  Fødselsattest-a na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom;
- popunjen obrazac za prijavu (ukoliko se upis u knjigu državljana i maticu rođenih obavlja preko Veleposlanstva)
http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/obrazac-za-prijavu-djeteta.pdf
- potvrdu o državljanstvu roditelja (putovnica, domovnica) i prebivalištu roditelja;
- suglasnost za prijavu prebivališta djeteta ako roditelji imaju različita prebivališta: http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/suglasnost-roditelja-za-prebivaliste.pdf
- potvrda o uplaćenoj konzularnoj pristojbi,
 
* Apostille pečat izdaju norveške vlasti a više informacija možete pronaći na:    http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/
 
Pristojba za prijavu rođenja djeteta u se ne naplaćuje, već se samo naplaćuje dostava u RH, a pristojba za dostavu iznosi 72 NOK.
Ako želite da se putem Veleposlanstva povratno dostavi rodni list i domovnica, tada za svaki od navedenih dokumenata treba uplatiti po 190 NOK, dakle ukupni iznos pristojbe tada je 452 NOK (72 za dostavu + 190 za domovnicu + 190 za rodni list).
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.
 
Napomena:
Dijete se upisuje u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a ako roditelji imaju različito prebivalište daju izjavu/suglasnost o mjestu gdje će dijete biti upisano.
Za one koji nemaju prebivalište u RH nadležan je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Odsjek za poslove središnjih evidencija hrvatskih državljana.
 
Podaci o matičnim uredima u RH mogu se naći na sljedećoj web stranici: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=10990