Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- original norveškog izvoda iz matice rođenihFødselsattest, koji je ovjeren Apostille pečatom*;

- prijevod  Fødselsattest-a na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom;

- popunjen obrazac za prijavu (ukoliko se upis u knjigu državljana i maticu rođenih obavlja preko Veleposlanstva)

http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/obrazac-za-prijavu-djeteta.pdf

- potvrdu o državljanstvu roditelja (putovnica, domovnica) i prebivalištu roditelja;

- suglasnost za prijavu prebivališta djeteta ako roditelji imaju različita prebivališta: http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/suglasnost-roditelja-za-prebivaliste.pdf

- potvrda o uplaćenoj konzularnoj pristojbi,

*Apostille pečat izdaju norveške nadležne institucije, a više informacija možete pronaći na:

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/

Pristojba za prijavu rođenja djeteta u RH iznosi 469 NOK.

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.

Napomena:

Dijete se upisuje u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a ako roditelji imaju različito prebivalište daju izjavu/suglasnost o mjestu gdje će dijete biti upisano.

Za one koji nemaju prebivalište u RH nadležan je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Odsjek za poslove središnjih evidencija hrvatskih državljana.

Podaci o matičnim uredima u RH mogu se naći na sljedećoj web stranici:

https://uprava.gov.hr/maticni-uredi-u-rh/1603