Prijava smrti

Za upis činjenica u maticu umrlih potrebno je:
- original norveški izvod iz matice umrlih - (Melding om dødsfall) koji je ovjeren Apostille pečatom*,
- prijevod  Melding om dødsfall-a na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom,
* Apostille pečat izdaju norveške vlasti a više informacija možete pronaći na: http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/
 
Navedeni dokumenti se mogu neposredno dostaviti nadležnom matičnom uredu ili se postupak upisa u maticu umrlih može zatražiti putem Veleposlanstva.
 
Ako se upis obavlja putem Veleposlanstva potrebno je također dostaviti
- popunjen obrazac za prijavu smrti (link: http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/obrazac-za-prijavu-smrti.pdf)
- presliku izvoda iz matice rođenih preminulog;
- hrvatsku putovnicu i osobnu iskaznicu radi poništenja;
- potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi
 
Pristojba za prijavu smrti se ne naplaćuje, već se samo naplaćuje dostava u RH, a pristojba za dostavu iznosi 72 NOK.
Ako želite da se putem Veleposlanstva povratno dostavi izvod iz matice umrlih, tada treba uplatiti još 190 NOK za izvod - ukupna pristojba tada iznosi 262 NOK (72+190).
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.