Prijava smrti

Za upis činjenica u maticu umrlih potrebno je:

- original norveški izvod iz matice umrlih - (Melding om dødsfall) koji je ovjeren Apostille pečatom*,

- prijevod  Melding om dødsfall-a na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom,

* Apostille pečat izdaju norveške vlasti a više informacija možete pronaći na: http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

Navedeni dokumenti se mogu neposredno dostaviti nadležnom matičnom uredu ili se postupak upisa u maticu umrlih može zatražiti putem Veleposlanstva.

Ako se upis obavlja putem Veleposlanstva potrebno je također dostaviti

- popunjen obrazac za prijavu smrti (link: http://no.mvep.hr/files/file/dmku/no/obrasci/obrazac-za-prijavu-smrti.pdf)

- presliku izvoda iz matice rođenih preminulog;

- hrvatsku putovnicu i osobnu iskaznicu radi poništenja;

- potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi

Pristojba za prijavu smrti iznosi 272 NOK.

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.