Putni list

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Izdaje ga veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku s tim da se može izdati najduže do 30 dana.

Osoba mora dokazati svoj identitet, a ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:

  • putovnicu koja je istekla ili drugi dokument o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • dvije fotografije u boji
  • važeći identifikacijski dokument sa slikom (vozačka dozvola, osobna iskaznica i sl.)
  • potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosi od 318 NOK

Za izdavanje putnog lista za dijete potrebno je priložiti sljedeće:

  • putovnicu koja je istekla ili drugi dokument o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • rodni list
  • putovnice oba roditelja
  • dvije fotografije u boji
  • potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosi od 318 NOK

Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.