Oslo, 15. listopada 2018.

“Trident Juncture” – hrvatski general na čelu logistike najveće NATO vježbe

U Norveškoj se u razdoblju od kolovoza do prosinca 2018. godine odvija “Trident Juncture” (TRJE18), najveća NATO vježba od 2002. godine, u kojoj sudjeluje približno 50.000 ljudi iz 30-ak država, s 10.000 vozila, 65 brodova te 150 zrakoplova. Vježbe će se odvijati na teritoriju i u akvatoriju Kraljevine Norveške, dok će zračni dio obuhvatiti i dijelove zračnog prostora Finske i Švedske. Ciljevi vježbe su osigurati spremnost zajedničkog djelovanja NATO postrojbi u odgovoru (“Defend and Deter”) na vanjske prijetnje, temeljem čl. 5 odnosno u okviru zajedničke obrane NATO-a.

Veleposlanik Hrvoje Marušić posjetio je sjedište TRJE18 Joint Logistic Support Group (JLSG TRJE18) pod zapovjedništvom hrvatskog generala Darka Pintarića, gdje se upoznao s ciljevima TRJE18 te zadaćama JLSG unutar iste. Susret je iskorišten i kako bi se predstavnici NATO saveznika upoznali s doprinosom Republike Hrvatske u zajedničkim misijama, te snagom i stručnosti HV-a koja proizlazi iz iskustava Domovinskog rata.

Logistička podrška ovako goleme vježbe, temeljna je pretpostavka uspjeha, pa time imenovanje generala Darka Pintarića kao zapovjednika Joint Logistic Support Group (JLSG TRJE18) predstavlja izuzetno priznanje Republici Hrvatskoj. Imenovanje generala Pintarića je i potvrda kvalitete dosadašnjeg doprinosa Republike Hrvatske zajedničkim naporima NATO-a. Iako se pridjev „povijesni“ koristi prečesto, isti je u ovom slučaju sasvim opravdan.

U okviru TRJE18 bit će testiran ne samo model zajedničkog zapovijedanja, već i “4 Pillars” model logističkog djelovanja (predviđa vrlo bliska suradnja i koordinacija JLSG, nacionalnih vojnih snaga  te dobavljača), a pojedini fizički elementi logističkog sustava bit će po prvi puta u operativnom korištenju.

Uloga generala Pintarića još je značajnija kada se uzmu u obzir geostrateške okolnosti, u kojima uspjeh „Trident Juncture“ predstavlja i poruku koja će o snazi NATO-a biti projicirana globalno. Uz generala Darka Pintarića, u JLSG-u su raspoređena i dva časnika HV-a, dok je dodatnih 25 pripadnika HV-a raspoređeno u Rørosu.

VRH Oslo održavat će redovne kontakte te surađivati s pripadnicima HV-a koji sudjeluju u TRJE18, te im biti na raspolaganju tijekom njihovog boravka u Norveškoj.