Oslo, 29. ožujka 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

Izbor za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju 26. svibnja 2019. godine u vremenu od 7 sati ujutro do 19 sati navečer u prostorijama Veleposlanstva RH u Oslu, Drammensveien 82.

Pozivamo sve hrvatske građane koji borave u Norveškoj da sudjeluju na izborima. Za sudjelovanje na izborima potrebna je registracija:

a)      osobe koje imaju prebivalište u RH podnose zahtjev za prethodnu registraciju,

b)      osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu podnose zahtjev za aktivnu registraciju.

Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju te zahtjev za promjenu mjesta aktivne i prethodne registracije mogu se zaprimati osobno, putem pošte, faksa i e-maila zaključno sa srijedom 15. svibnja 2019.

Podnositelj zahtjeva treba vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju i priložiti presliku valjanog identifikacijskog dokumenta. Zahtjevi se zaprimaju osobno u Veleposlanstvu te putem pošte, faksa ili e-maila.

Poštanska adresa:

Kroatias Ambassade,

Post box 4037 AMB

0244 Oslo,

Email: croemb.oslo@mvep.hr,

Fax: 23014060

 

Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji imaju osobnu iskaznicu RH s važećom adresom u inozemstvu, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz osobne iskaznice.

Birači koji imaju prebivalište u inozemstvu, a žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Uvid u registar birača moguće je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva uprave gdje su dostupni svi potrebni obrasci za aktivnu i prethodnu registraciju (https://uprava.gov.hr/registar-biraca-14626/14626).

 

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE 

 

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE 

 

Informacije o izborima moguće je vidjeti i na internet stranici www.izbori.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon Veleposlanstva RH u Oslu 23014050.