Oslo, 03. kolovoza 2016.

PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR - Obavijest biračima

Prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru održat će se u subotu 10. i u nedjelju 11. rujna 2016. godine u vremenu od 7 sati ujutro do 19 sati navečer u prostorijama Veleposlanstva RH u Oslu, Drammensveien 82.
Pozivamo sve hrvatske građane koji borave u Norveškoj da sudjeluju na izborima. Za sudjelovanje na izborima potrebno je da se prethodno registrirate i to:

a)      osobe koje imaju prebivalište u RH podnose zahtjev za prethodnu registraciju,
b)      osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu podnose zahtjev za aktivnu registraciju.

Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije mogu se zaprimati osobno, putem pošte, faksa i e-maila zaključno sa srijedom 31. kolovoza 2016.

Podnositelj zahtjeva treba vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju i priložiti presliku valjanog identifikacijskog dokumenta. Zahtjevi se zaprimaju osobno u Veleposlanstvu te putem pošte, faksa ili e-maila.
Poštanska adresa je Kroatias Ambassade,
Drammensveien 82, 0244 Oslo,
email je croemb.oslo@mvep.hr,
a fax broj je 23014060.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj trebali bi uz svoj zahtjev priložiti i presliku hrvatske osobne iskaznice radi utvrđivanja prebivališta, odnosno izborne jedinice. Iznimno se takvi zahtjevi mogu prihvatiti i bez osobne iskaznice, ali uz predočenje drugog valjanog identifikacijskog dokumenta i provjeru koja će se obaviti putem aplikacije registra birača.
Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e-osobne iskaznice.
Birači koji imaju prebivalište u inozemstvu, a žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
Građani koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani da zahtjev za prethodnu registraciju i aktivnu registraciju mogu podnijeti putem iste.
Uvid u registar birača moguće je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva uprave gdje su dostupni svi potrebni obrasci za aktivnu i prethodnu registraciju (https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-prijevremene-izbore-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor/14485).

Neposredni link za obrasce:
- za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Izbori%20prijevremeni%20za%20Hrvatski%20sabor%202016/ZAHTJEV%20ZA%20%20PRETHODNU%20REGISTRACIJU.docx

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Izbori%20prijevremeni%20za%20Hrvatski%20sabor%202016/ZAHTJEV%20ZA%20%20AKTIVNU%20REGISTRACIJU.docx

Informacije o izborima moguće je vidjeti i na internet stranici www.izbori.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon Veleposlanstva RH u Oslu 23014050.